Deidre Dreams - Astrologer & Cosmic Alchemy Coach

Astrology Reading - Find out what your Soul came here to focus on in this lifetime
Creative Potential Reading - Find out what your Creative Potential is in this lifetime and how to work and play with it
Inner Goddess Reading - Find out which Goddess and Divine Feminine energies you are to embody and work with in this lifetime

Cosmic Alchemy Guidance - Take a 2-month coaching journey with me to set you on your Soul's path

Helping unique beings understand themselves to empower their true creative potential


- You are good enough, we all have access to creativity and we all have something to offer this world, self-knowledge, self-acceptance and self-compassion are the way to access your Highest Creative Potential -

Hi, I'm Deidre, the Cosmic Stitch Witch, I am an Astrologer and Cosmic Alchemy Coach, and I'm here to help you see all of who you are, to accept all of who you are, your needs, your talents and where your pain or fears may be. So that you can access your Highest Creative Potential through self-acceptance and self-compassion and so that you may find what it is you came here to create on this Earth to leave it a little better than when you came here.
The alchemy of inner transformation is not meant to change you into someone you are not, transformations are meant to bring you closer to your true inner self and energise you to use your creative power.
When you work with me, this is what I will help you with.

If you feel you need inspiration, you want to understand and accept yourself as you are, you want to unlock your creativity, get in touch with your Inner Goddess and see what you can create when you let yourself be you, then you can come work with me online or in my cosy attic studio for an Astrological birth chart reading (see my Astrology Readings section) to find and empower your creativity and highest creative potential.


Astroloog en Kosmische Alchemie coach

Ik help unieke wezens zichzelf te begrijpen om hun ware creatieve kracht te ontketenen- Je bent goed genoeg, we hebben allemaal toegang tot creativiteit en we hebben deze wereld allemaal wat te bieden, zelf-kennis, zelf-acceptatie en zelf-compassie zijn de ingang naar je Hoogste Creatieve Potentie -

Hoi, ik ben Deidre, the Cosmic Stitch Witch, ik ben Astroloog en Kosmische Alchemie coach en ik ben hier om jou te helpen alles van jezelf te zien, jezelf volledig te accepteren, je behoeften, je talenten en ook waar je pijn of angsten liggen. Zodat je toegang kunt krijgen tot je Hoogste Creatieve Potentie door middel van zelf-acceptatie en zelf-compassie, en zodat je kunt vinden wat het is dat je hier op deze Aarde komt creëren om haar een beetje beter achter te laten dan toen je hier kwam.
De alchemie van innerlijke transformatie is niet bedoeld om ons te veranderen in iemand die we niet zijn, transformaties zijn bedoeld om je steeds dichterbij te brengen naar je ware innerlijke zelf en je ware creatieve kracht te gebruiken.
Wanneer je met mij komt werken, zal ik je daarbij helpen.

Als je inspiratie nodig hebt, jezelf wil begrijpen en accepteren zoals je bent, je creativiteit wil ontketenen, in contact wil komen met je Innerlijke Godin en wil zien wat je kunt creëren wanneer je jezelf de echte Jij laat zijn, dan kun je met mij online werken of hier in mijn gezellig zolderatelier voor een Astrologische geboortehoroscoop reading (zie mijn Astrology Readings section) om je creativiteit te vinden en kracht te geven en je hoogste creatieve potentie los te maken.