Deidre Dreams - Spiritual Creativity & Creative Spirituality

Spiritual creativity - Creative spirituality
- Craft, Tea & Sympathy -


Hi, my name is Deidre and I welcome you to my little dream world! In my personal life I am a Cottage Witch and practice Hearthcraft. In general I believe there's nothing that can't be made at least a little better by a sympathetic ear at the kitchen table with a good cup of tea and some craft therapy.
Professionally I am a practitioner of Devotional Creativity and have been a working artist for 10 years. I write about anything spiritual and creative and in-between that strikes my fancy. I believe in always staying open to growth and flux, and not being afraid or ashamed of your Shadows, and that we should be allowed to be our whole selves, not just the part that is convenient for productivity.
I am a creative witch and practice creative spirituality and therefore my creative work is completely infused with my spirituality and my spirituality is expressed for a very large part through my creative work. I practice Creative Artcraft and Hearthcraft as a Cottage Witch ánd as a spiritual artist. Arts and crafts, to me, is a wonderful way to go inside, tap into the energetic source that we all have inside of us, and express ourselves and use as a conduit for intention and energy work. You can work with me for spiritually creative workshops, for inner healing, self-empowerment, to refresh or even start your creative self-care practice and also to ground yourself in your body through working with your hands.
My main tools and materials are polymer clay for my spiritual illustration work and fiber, especially handspun art yarns, and needle and thread for embroidery and fiber pieces such as branch weavings and intention wreaths.

I have always walked through the world with lots of stories in my head, and for almost ten years now I've been turning them into illustrations with polymer clay and with the help of my partner's photography. They are magical, fairy tale, fantasy and pagan spirituality and witchcraft inspired. My stories are inhabited by all sorts of magical creatures, witches, mermaids, fairies, angels, goddesses, unicorns, magical peacocks and so much more. The digital download prints for my illustrations can be found here. A lot of these illustrations I then convert into embroidery patterns, which can be purchased as digital downloads here, and colouring pages, which can be found here.
I have also written and illustrated a children's picture book in Dutch about a tiny fairy who lives in a bakery and wants to help make the world a better place. You can find it here.
We never know exactly what the future will bring, but I can tell you that in my near future I will be following education to become a Grief Counselor and Astrologer, which will be combined into a Spiritual Grief Counselling practice, where working creatively will of course also be a option, so should you want to work with me on your grief process, loss and Shadow Work in a spiritual and holistic way, keep an eye on this website as well.

Deidre Dreams is based in the South of The Netherlands. I work from home where you are welcome to come visit me for viewing my work, for learning embroidery, and for spiritual creativity workshops.
For questions, information and making an appointment you can send me a message here through the Contact Form: https://www.deidredreams.com/contact

Check back regularly for news, blog posts and new art!

Come join my Facebook group here where we talk devotional creativity, spirituality and everything in between!


Spirituele creativiteit - Creatieve spiritualiteit
- Craft, Tea & Sympathy -


Hallo, ik ben Deidre, welkom in mijn droomwereldje! In mijn persoonlijk leven ben ik een Cottage Witch en praktiseer ik Hearthcraft: Huis en Haard hekserij. Over het algemeen geloof ik dat er niks is dat niet op zijn minst een beetje beter gemaakt kan worden door een sympathiek luisterend oor aan de keukentafel met een lekkere kop thee en wat handwerktherapie.
Professioneel praktiseer ik Rituele Creativiteit en werk ik al 10 jaar als kunstenares. Ik schrijf over alles wat te maken heeft met spiritualiteit en creativiteit en alles daartussenin dat me aanspreekt. Ik geloof in altijd open staan voor groei en flux, en niet bang of beschaamd zijn voor je Schaduwen, en dat we ons hele Zelf zouden moeten mogen zijn en niet alleen maar het stuk dat handig is voor productiviteit.
Ik ben een creatieve heks en ik beoefen creatieve spiritualiteit en daardoor is mijn creatieve werk volledig doorweven met mijn spiritualiteit en mijn spiritualiteit uit ik voor een heel groot deel door mijn creatieve werk. Ik beoefen Creatieve Hekserij en Haardkunst als Huisheks én als spiritueel kunstenares. Kunst en handwerk zijn, voor mij, een prachtige manier om naar binnen te gaan, te putten uit de energetische bron die we allemaal binnenin ons hebben, om ons te uiten, en om als focus voor intentie- en energiewerk te gebruiken. Je kunt met mij komen werken voor spiritueel creatieve workshops, voor innerlijk helen, self-empowerment, om je creatieve self-care practice op te frissen of op te starten en ook om jezelf te aarden in je lichaam door te werken met je handen.
Mijn meestgebruikte gereedschappen en materialen zijn polymeerklei voor mijn spiritueel illustratie-werk en wol en textiel, vooral handgesponnen art garens, en naald en draad voor borduurwerk en wolwerk zoals tak-weven en intentie-kransen.

Ik heb altijd door de wereld gewandeld met vele verhalen in mijn hoofd, al bijna 10 jaar lang vertaal ik deze in illustraties van polymeerklei en met behulp van de fotografie van mijn partner. Ze zijn magisch, sprookjesachtig, fantasierijk en geïnspireerd door spiritualiteit en hekserij. Mijn verhalen worden bevolkt door allerlei soorten magische wezens, heksen, zeemeerminnen, elfen, feëen, engelen, godinnen, eenhoorns, magische pauwen en nog zoveel meer. De digitale download prints voor mijn illustraties kun je hier vinden. Van veel van deze illustraties creëer ik borduurpatronen, die ook hier gekocht kunnen worden als digitale downloads, en kleurbladen, die je hier kunt vinden.
Ik heb ook een kinderprentenboek geschreven en geïllustreerd over een piepklein elfje dat in een bakkerij woont en die de mensenwereld wil helpen. Dit boek heet Bakkerina Bloem en het Geheim van de Glitterkoekjes en dit  kun je hier vinden.
We weten nooit precies wat de toekomst gaat brengen, maar ik kan wel alvast verklappen dat in mijn nabije toekomst ik onderwijs ga volgen om Rouwtherapeut en Astroloog te worden, wat ik ga combineren in een Spirituele Rouwtherapie-praktijk, waar creatief werken uiteraard ook mogelijk zal zijn, dus als je met mij zou willen werken aan je rouwproces, verlies en Schaduw-werk op een spirituele en holistische manier, hou dan ook deze website in de gaten.

Deidre Dreams is te vinden in Zuid-Limburg in Nederland. Ik werk van thuis uit waar je welkom bent voor een bezoek om mijn werk in levende lijve te zien, om te leren borduren, en voor spirituele creativiteit workshops.
Voor vragen, informatie, en een afspraak maken, kun je me een bericht sturen via het Contactformulier hier: https://www.deidredreams.com/contact

Kom regelmatig hier terug voor nieuws, blog posts en nieuw werk!

Kom gezellig meekletsen in mijn Facebook groep hier waar we praten over rituele creativiteit, spiritualiteit en alles ertussenin!