Lovely Links Directory

Here is a list of links to all kinds of lovely things, from my favourite (embroidery) artists and tutorials to my favourite books and authors and everything in between! I will be adding to this list over time.
Hier is een lijst met links naar allemaal mooie en leuke dingen, van mijn favoriete (borduur)kunstenaars tot mijn favoriete boeken en auteurs en alles ertussenin! Ik zal aan deze lijst blijven toevoegen.

Embroidery links / Borduurlinks
My dear gran taught me embroidery when I was a girl, and in 2020 I used these artists' tutorials and patterns to refresh my skills:
Mijn lieve oma leerde me borduren toen ik nog een meisje was, en in 2020 heb ik de tutorials en patronen van deze kunstenaressen gebruikt om mijn vaardigheden weer op te halen:

https://www.lilipopo.com/


Lilipopo Embroidery's Mother Nature embroidery pattern, one of my favourites of her designs. Photo by Lilipopo Embroidery
Lilipopo Embroidery - My absolute favourite embroidery artist, this lovely lady lives in beautiful Cornwall in England, creates easy and 'draw-y', adorable, dreamy and fairy tale embroidery patterns.
Her blog is lovely and relaxing to read and she has some easy to follow, straight forward tutorials for all the basic embroidery stitches.

Mijn absoluut favoriete borduurster, deze leuke dame woont in Cornwall in Engeland, en ontwerpt makkelijke, 'teken-achtige', schattige, dromerige en sprookjesachtige borduurpatronen. Haar blog is superleuk en ontspannend om te lezen en ze heeft een aantal makkelijk te volgen (Engelstalige) tutorials om de basissteken te leren.

https://www.youtube.com/watch?v=kKnBUa4l2k4
Handiworks - A whole host of embroidery stitch tutorials, easy to follow to learn practically any embroidery stitch, these videos by Handiworks are also super relaxing and mesmerising to watch.
Hier vind je een hele schat aan (Engelstalige) borduur-tutorialfilmpjes om zo goed als elke borduursteek te kunnen leren. Deze filmpjes van Handiworks zijn ook echt super ontspannend en een beetje betoverend om te kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=eiEHQTwRCYg


Folk Zeepaardjes borduurpatroon by Stitchophelia. Photo by Stitchophelia

Stitchophelia - This is a Dutch language Belgian lady with easy to follow stitch tutorials. I found this lovely lady on Instagram and I love her cute patterns.
Dit is een Nederlandstalig kanaal van een leuke Belgische dame met makkelijk te volgen steken-tutorials. Ik ken deze aardige meid van Instagram en ik vind haar schattige patronen superleuk.

https://irisborduurt.nl/
Iris Borduurt - This is one of my favourite Dutch webshops for all things embroidery and embroidery materials. Lots of great embroidery kits for beginners so that you have all your materials ready to go in one kit.
Dit is een van mijn favoriete Nederlandse webshops voor allerlei borduurbenodigdheden. Een heel aantal leuke borduurkits voor beginners zodat je in een pakket meteen alle materialen hebt die je nodig hebt.

https://stitchonomy.nl/


Moonlight embroidery pattern by Deidre Dreams pictured with Spirit Board needle minder by Sitchonomy. Photo by Deidre Dreams

Stitchonomy - Another wonderful Dutch webshop for all your embroidery needs, and also a whole Embroidery Academy with loads of great tips, tricks and tutorials. The magnetic Spirit Board needle minder that often shows up in my photos is from here.
Nog een fantastische Nederlandse webshop voor al je borduurwensen, met zelfs een hele Borduur Academie met vele goede tips, tricks en tutorials. De magnetische Spirit Board naaldhouder die je vaak ziet in mijn foto's komt hiervandaan.

https://www.soedidee.nl/


Hollyhock embroidery yarn by Cottage Garden Threads available at Atelier Soed Idee

Atelier Soed Idee - And this is my other favourite Dutch embroidery webshop, the shop where I get the absolutely gorgeous hand dyed Cottage Garden Threads embroidery floss for a great price. This website has sooo many awesome embroidery threads it's always super hard to choose.
En dit is mijn andere favoriete Nederlandse borduurwebshop, de winkel waar ik de prachtige handgeverfde Cottage Garden Threads borduurdraden koop voor een hele goede prijs. Deze website heeft zooooveel schitterende borduurdraad te koop, dat het altijd heel moeilijk is om te kiezen.

https://www.etsy.com/shop/CinnamonStitching
Cinnamon Stitching - Another lovely pattern maker with whimsical animal designs, and a lovely, supportive lady to boot!
Nog een lieve patroonmaakster met speelse dieren-ontwerpen, en een aardige, aanmoedigende vrouw ook nog!

Fiber art links / Textielkunst-links

https://www.fiberygoodness.com/

 


This amazing resource of all things fiber and spinning was created, among others, by my dear friend Suzy Brown of New Zealand who got me into spinning. She helms the digital magazine Tiny Studio Creative Life, in which I've been featured as well, which is soon to be available in print as well. Suzy is one of the kindest, most inspiring people I know. She is amazingly talented at spinning and most things fiber crafts and fueled with a fire to spread fiber craft knowledge and pleasure as far and wide as she can.

Deze fantastische bron voor textielkunsten en vooral spinnen is opgericht, onder anderen, door mijn lieve vriendin Suzy Brown uit Nieuw Zeeland die me heeft aangezet om te leren spinnen. Ze is de oprichter van digitaal tijdschrift Tiny Studio Creative Life, waar ik ook al eens ingestaan heb, dat binnenkort ook in fysieke vorm verkrijgbaar is. Suzy is een van de liefste, meest inspirerende personen die ik ken. Ze heeft een enorm talent voor spinnen en de meeste textielkunsten en ze is vurig in haar drang om textielkunst-kennis en plezier zo wijd te verspreiden als ze maar kan.

Children's Books and Authors / Kinderboeken en Auteurs

https://harrietmuncaster.co.uk/


Victoria Stitch Bad and Glittering, my favourite children's book in the whole world. Available at Bol.com and most large bookstores.
Harriet Muncaster - Harriet is my absolute favourite children's book author and illustrator EVER! Victoria Stitch is a character she created many years ago and the reason I started following her when she was still in university. Victoria Stitch is a wiskling who is supposed to be queen, but isn't and is very pissed about this! She is a tiny magical creature with a not always great attitude, and I love her and her sweeter sister Celestine. Harriet's most well known series is the Isadora Moon series, and all her books are just lovely. She is a wonderful, sweet person, and an online friend of mine, whom I hope to one day meet in person, when this plague on the world will some day let us travel again. She shares my love of the gothic cute and fairy tale and dreamy stories but most of all my love of all things miniature and tiny people and mini worlds within a big human world.

Harriet is mijn meest favoriete kinderboeken-auteur en illustrator OOIT! Victoria Stitch is een personage dat ze jaren geleden heeft bedacht en is de reden dat ik haar ben gaan volgen toen ze nog op de universiteit zat. Victoria Stitch is een wiskling die koningin had moeten zijn, maar dat is ze niet en daar is ze pissig over! Ze is een mini-klein magisch wezentje met niet altijd een even goed humeur, en ik ben dol op haar en haar lievere zusje Celestine. Harriet's bekendste serie is de Isabella Maan serie, en al haar boeken zijn gewoon geweldig. Ze is een superlief persoon en een online vriendin van mij, die ik hoop ooit in levende lijve te kunne ontmoeten, wanneer deze plaag op de wereld ons ooit weer toestaat om te reizen. Ze deelt mijn liefde voor het gothic schattige en sprookjesachtige, dromerige verhalen, maar vooral mijn liefde voor alles dat miniatuur is en mini mensjes en mini wereldjes in een grote mensenwereld.

http://lauraellenanderson.co.uk/


Amelia Fang books by Laura Ellen Anderson available at most large book stores
Laura Ellen Anderson - This is also a very a sweet lady with a very cute, funny and whimsical illustration style. She has a very funny way with words and is very good with depicting the creepy cute. I found her own books through looking her up because she illustrates the Witch Wars book series by another one of my favourite children's authors Sibeal Pounder.
She has several book series out, both written and illustrated by her, but she also still illustrates for other authors. Her most well known series is the Amelia Fang series of which I have all the books that are out so far. Amelia Fang is a little vampire and she is the sweetest person with the funniest friends, among which is a large yeti girl who only speaks in shouts.

Dit is ook een lieve dame met een heel schattige, grappige en speelse illustratie-stijl. Ze schrijft heel grappig en is erg goed in het verbeelden van het griezelig-schattige. Ik heb haar boeken gevonden toen ik haar heb opgezocht na het lezen van de Witch Wars boeken die geschreven zijn door een van mijn andere favoriete kinderboeken-auteurs, Sibeal Pounder, en geillustreerd zijn door Laura Ellen Anderson. Laura Ella Anderson heeft al verschillende boekseries geschreven en zelf geillustreerd, maar ze illustreert ook nog steeds voor andere schrijvers. Haar meest bekende serie is de Amelia Fang serie waar ik al de boeken van heb. Amelia Fang is een klein vampiertje en is een superlief meisje met heel grappige vrienden, waaronder een groot yeti meisje die alleen maar schreeuwend praat.

http://www.sibealpounder.com/


Tinsel by Sibeal Pounder, the most wonderful, heart warming and funny Christmas Story ever! Available at most large bookstores.
Sibeal Pounder - Sibeal Pounder is a super talented children's writer. She works with several different illustrators and I love all her books. My introduction to her body of work was through the Witch Wars series, which I loved. These magical ladies live in a world beyond the pipes below our own world and they love jam and cats. So, obviously, I love them. She also has the Bad Mermaid series out, which I am of course helpless to resist. But my absolute favourite of her books is Tinsel, which is about a girl who invents an important part of the Christmas myth as we know it. It is a beautiful, heart warming and also hilarious story which I read during the Christmas holidays in one sitting. Sibeal Pounder has a knack for always adding a (or several) absolutely over the top, hilarious character to each book's ensemble that give me belly aches from laughing. She is also extremely clever with language and concepts we find normal in our everyday worlds and give them a super weird and magical new interpretation. I won't tell you about them specifically, because it would spoil the fun of reading them the first time.

Sibeal Pounder is een super getalenteerd kinderboeken-schrijfster. Ze werkt met verschillende illustratoren en ik ben dol op al haar boeken. De eerste serie die ik van haar heb gelezen, zijn de Witch Wars boeken, die ik geweldig vond. Deze magische dames leven in een wereld beneden de pijpen onder onze eigen wereld en ze zijn dol op jam en katten. Dus, uiteraard ben ik dol op hun. Er is ook haar Bad Mermaids serie, die ik uiteraard niet kon weerstaan. Maar mijn absolute favoriet van al haar boeken, is Tinsel, dat gaat over een meisje dat een zeer belangrijk deel uitvindt van de kerst-mythe zoals wij haar nu kennen. Het is een prachtig, hartverwarmend en hilarisch verhaal dat ik in de kerstvakantie in een ruk heb uitgelezen. Sibeal Pounder heeft er een handje van om altijd een (soms meerdere) personage aan het ensemble van een boek toe te voegen dat compleet over-de-top en hilarisch is waarvan ik buikpijn krijg van het lachen. Ze is ook heel erg creatief en slim met taal en concepten die we normaal vinden in onze dag-tot-dag-wereld, die ze een heel rare en magische nieuwe interpretatie geeft. Ik zal je daar niks specifieks over vertellen, want dat bederft de pret van het de eerste keer lezen.

Witchy and Spiritual links / Hekserige en spirituele links

https://www.pamgrossman.com/writingWaking the Witch by Pam Grossman - This book is fantastic! If you're interested in reading about witch history from a practicing witch, this is the book for you. This book talks about the position of witches in society through the ages, linked to the position of women through the ages and looks at the concept of a witch, but also being a witch, from all different angles.

Dit boek is geweldig! Als je geinteresseerd bent in het lezen over de geschiedenis van heksen vanuit het oogpunt van een practiserende heks, dan is dit boek voor jou. Dit boek behandelt de positie van heksen in de maatschappij door de eeuwen heen, gelinkt aan de positie van vrouwen door de eeuwen heen en kijkt naar het concept van een heks, maar ook het heks-zijn, van allemaal verschillende invalshoeken.

https://chaninicholas.com/you-were-born-for-this/You were born for this by Chani Nicholas - This wonderful book is about astrology and how to use your chart to find out who you are, what you are meant to do and how to empower yourself with this knowledge. The way Chani Nicholas explains the significance of astrology is very easy to understand and if you're on a journey of discovering who you are, this book is very helpful in finding some answers.

Dit heerlijke boek gaat over astrologie en hoe je chart te gebruiken om erachter te komen wie je bent, wat je in dit leven zou moeten doen en hoe jezelf te bekrachtigen met deze kennis. De manier waarop Chani Nicholas het belang van astrologie uitlegt, is makkelijk te begrijpen en als je op een pad bent om erachter te komen wie je bent, dan is dit boek heel behulpzaam in het vinden van wat antwoorden.

https://www.bol.com/nl/f/year-of-the-witch
Year of the Witch by Temperance Alden - This book is about practicing your witchcraft intuitively to what works for you and the surrounding you live in. The Wheel of the Year is important to most witches, but it can sometimes feel a bit formal and out of touch because it is based on a Northern European agricultural calendar that isn't super relevant (anymore) to a lot of people, especially those who live in different time zones and climates than that of Northern Europe. But for me, who is actually living in Northern Europe, it often doesn't feel completely right either, because here our climate has changed so much by now that the weather that is supposed to be happening at the celebrations, does not usually happen. Besides all of that, most of us do not live a farmer's life, so are not always so attuned to what harvests are happening when.

Dit boek gaat over het intuitief beoefen van je hekserij op een manier die werkt voor jou en de omgeving waarin je woont. Het Wiel van het Jaar is belangrijk voor de meeste heksen, maar het kan soms wat te formeel en out-of-touch voelen omdat het gebaseerd is op een Noord-Europese agrarische kalender die niet zo heel relevant (meer) is voor veel mensen, vooral degenen die in andere tijdzones en klimaten leven dan die van Noord Europa. Maar voor mij, die wel in Noord Europa woont, voelt het ook niet altijd helemaal goed, omdat hier het klimaat ook al dusdanig veranderd is dat het weer lang niet altijd is zoals het zou 'moeten' zijn tijdens de vieringen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de meesten van ons niet echt een boerenleven leiden, dus we zijn ook meestal niet zo heel bezig met welke oogsten wanneer gaande zijn.

https://witchoflupinehollow.comThe modern witch's guide to magickal self-care by Tenae Stewart - Tenae Stewart is best known as the Witch of Lupine Hollow and has several witchy courses on her website. I haven't finished all of this book yet, but I really relate to her view of using spirituality, astrology and witchcraft to know yourself and to take care of yourself and those around you.

Tenae Stewart is bekend als de Witch of Lupine Hollow en biedt verschillende heksen-cursussen aan op haar website. Ik heb dit boek nog niet helemaal uit, maar ik kan me heel erg vinden in haar zienswijze van spiritualiteit, astrologie en hekserij aanwenden om voor jezelf en de mensen om je heen te zorgen.

Cerridwen Greenleaf


 

The book of Kitchen Witchery by Cerridwen Greenleaf - I LOVE this book. The illustrations are dreamy and make you want to pick up your pots and pans and conjure some edible magick yourself right now! Cerridwen Greenleaf is a well-known witch who has written several books, but this is one of my favourite practical books about a specific branch of witchcraft. I myself am a practicing Cottage Witch and practice Hearthcraft. Kitchen magick has a large place in my practice and this book is a great guide.

Ik ben DOL op dit boek. De illustraties zijn dromerig mooi en maken dat je meteen je potten en pannen erbij wil pakken en wat eetbare magie wil creeeren! Cerridwen Greenleaf is een bekende heks die verschillende boeken heeft geschreven, maar dit is een van mijn favoriete praktische boeken over een specifieke tak van hekserij. Ik ben zelf een praktiserende Cottage Witch (huis-en-haard-heks) en beoefen haardmagie. Keukenmagie neemt een grote plek in mijn heksenpad en dit boek is hier een super gids voor.

http://www.ellendugan.com/


Cottage Witchery by Ellen Dugan - Ellen Dugan is also a well-known witch writer with several lovely books to her name, but obviously this is my favourite. One of my favourite basic and practical guides to my witchcraft path of Cottage Witchery.

Ellen Dugan is ook een bekende heks en schrijfster met al verschillende fijne boeken gepubliceerd, maar dit is uiteraard mijn favoriet. Een van mijn lievelingsboeken als het gaat om basis en praktische gidsen voor mijn pad van Huis-en-Haard-Hekserij.


Arin Murphy Hiscock


The House Witch by Arin Murphy Hiscock - I own several books by Arin Murphy Hiscock, but this is my favourite. It's also a beautiful guide to Hearthcraft, the path of the House or Cottage witch.
Cottage witchery, my spiritual and magical path, is based on the home as sacred and your place of calm, happiness and strength. It combines magickal self care and care of your family with green witchcraft, kitchen witchcraft, candle magick, herbal lore and intentional, spiritual craft and creativity.

Ik heb verschillende boeken die geschreven zijn door Arin Murphy Hiscock, maar dit is mijn lievelingsboek van haar. Het is ook een mooie gids voor het huis-en-haardmagie-pad. Cottage witchery, mijn spirituele en magische pad, heeft als uitgangspunt het thuis als heilig en je plek waar je kalm, gelukkig en sterk bent. Het combineert magische zelf-zorg en zorg voor je familie, met groene hekserij, keukenmagie, kaarsenmagie, kruidenleer en spiritueel intentie-werk door handwerk en creativiteit.

Other favourite book links / andere favoriete boeken-links

https://www.nigella.com/Nigella Lawson is my favourite cook book writer. I own many of her books, but her latest, Cook, Eat, Repeat, is my favourite so far. She has such a sensuous way with words that is so evocative, she can make you swoon at the idea of buttered toast. She also has this almost spiritual approach to food and cooking and such a deep appreciation for how important food and ways of cooking are culturally. The short bit at the beginning of the book where she talked about Jewish women in concentration camps keeping family recipes alive made me cry while the little story of the casserole that was cut at the ends for generations because of a too-small dish made me smile. She makes me understand that no topic is frivolous because everything, even food, especially food, has such a deep emotional, cultural and spiritual significance when you look beyond the surface.

Nigella Lawson is mijn meest geliefde kookboeken auteur. Ik heb veel van haar boeken, maar haar meest recente Cook, Eat, Repeat is mijn topkeuze tot nu toe. Ze heeft zo'n sensuele schrijfstijl die zo tot de verbeelding spreekt en die je in katzwijm kan doen vallen bij het idee van beboterde toast. Ze heeft ook een bijna spirituele kijk op eten en koken en zo'n diepe waardering voor hoe cultureel belangrijk eten en manieren van koken zijn. Het korte stukje in het begin van het boek waar ze het had over Joodse vrouwen in concentratiekampen die oude familie-recepten in leven wilde houden, roerde me tot tranen, terwijl het verhaaltje over het braadstuk dat al generaties lang aan de uiteinden werd afgesneden vanwege een te kleine braadslee me deed lachen. Ze laat me begrijpen dat geen enkel onderwerp eigenlijk frivool is omdat alles, zelfs eten, juist eten, zo'n diepe emotionele, culturele en spirituele waarde heeft als je voorbij de oppervlakte kijkt.